ការកាត់បន្ថយមួយធុង

  • single-bucket elevator

    ការកាត់បន្ថយមួយធុង

    ខ្សែសង្វាក់ជំរុញឱ្យអ្នកលោតដើម្បីលើកយ៉ាងលឿនដើម្បីចាក់សម្ភារៈ។ ជាពិសេសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់តែមួយមុខនៃវត្ថុធាតុដើមនិង viscosity ធំ ៗ ដូចជាបសុបក្សីអាហារសមុទ្រនិងស្លាបមាន់។ ល។