ការកាត់បន្ថយដាក់ធុង

  • Inclined bucket elevator

    ជណ្តើរយន្តដាក់ក្នុងជណ្តើរយន្ត

    ភាគីទាំងសងខាងត្រូវបានផលិតដោយអេសអេស ៣០៤ សម្រាប់ឆ្អឹងជំនីរថេរឬអាចចល័តបាន។ ខ្សែសង្វាក់សុទ្ធបង្វិលនិងចិញ្ចឹមហើយឆ្អឹងជំនីរមិនដំណើរការជាមួយការបង្វិលខ្សែសង្វាក់សុទ្ធទេ។ វាសមស្របជាចម្បងសម្រាប់ការបញ្ជូនសម្ភារៈជាមួយទឹកវត្ថុធាតុដើមដែលមានជាតិខ្លាញ់និងវត្ថុធាតុអាល់កាឡាំងដែលងាយនឹងខូច។ ម្ហូបចៀន។ ល។ សម្ភារៈត្រូវបានដឹកជញ្ជូនយ៉ាងសមរម្យពីកន្លែងទាបទៅទីតាំងដែលចង់បាន។